Výroba SPLAT

Vedecko-výskumné centrum, ktorým disponuje naša spoločnosť, v spolupráci s poprednými odborníkmi v danej oblasti, neustále pracuje na vývoji nových, inovatívnych zloženiach výrobkov SPLAT. Unikátnosť našich riešení je chránená ruskými a medzinárodnými certifikátmi a patentami.

Produkty SPLAT obsahujú tie najlepšie ingrediencie od popredných svetových výrobcov, sú vyrábané v našej ultramodernej ekologickej továrni – Organic Pharmaceuticals – a tiež v moderných továrňach našich európskych a japonských partnerov.

Certifikovaný systém spoločnosti v oblasti riadenia kvality a produkcie, je v zhode s medzinárodnými normami a predpismi GMP Cosmetics (ISO 22716), ISO 9001. certifikovaný systém environmentálneho manažérstva výrobných liniek SPLAT je zavedený v súlade s požiadavkami normy ISO 14001.

Viac ako 6 rokov podporujeme program CO2 – neutrálnej výroby a spoločne s našimi partnermi po celom svete vysádzame každoročne niekoľko hektárov stromov vo vybraných lokalitách. Výrobný závod SPLAT sa nachádza v ekologicky čistej oblasti Valdaj.

Sme si plne vedomí našej ľudskej zodpovednosti voči matke prírode a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme pri výrobe našich produktov minimalizovali vplyv na životné prostredie.

Výrobky SPLAT boli certifikované v súlade so smernicami EÚ, týkajúcich sa kozmetiky. Ich vysoká klinická účinnosť bola potvrdená celým radom vedeckých štúdií, vykonávaných poprednými vedeckými inštitúciami v Rusku, krajinách EÚ a Japonsku.

Náš systém riadenia kvality a certifikácie našich výrobkov poskytuje nevyhnutný základ pre registráciu na medzinárodnom trhu, v súlade s požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JE SÚČASŤOU FILOZOFIE NAŠEJ FIRMY.