Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – firmou Medic Group s.r.o. IČO:45335419, so sídlom Nemocničná 3420/85, Dolný Kubín 026 01 (ďalej len predávajúci). Kupujúci odoslaním objednávky, mailom na medicgroup@medicgroup.sk, alebo priamo cez internetový obchod www.medicgroup.sk alebo www.splatslovakia.sk potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Ceny uvedené na našej internetovej stránke platia pre zubných lekárov, dentálne hygieničky, zubné laboratória. Vyhradzujeme si právo úpravy cien pre zákazníkov pracujúcich alebo podnikajúcich v iných oboroch.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámení mena, adresy dodania).

Naproti tomu má kupujúci  právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy www.medicgroup.sk a www.splatslovakia.sk a to na základe písomného upozornenia predávajúcemu. Predávajúci má právo kupujúcemu zrušiť registráciu vo svojej databáze.

Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas firme Medic Group s.r.o. na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: medicgroup@medicgroup.sk

Ceny v internetovom obchode sú vždy uvedené v € vrátane DPH. Zľavy závisia od toho do akej zľavovej skupiny bol kupujúci zaradený. Rozdelenie do zľavových skupín sa robí na základe štatistík celkového predaj. To znamená, že kupujúci po dosiahnutí určitej cenovej hranice prechádza do výhodnejšej  zľavovej skupiny. Na tovar vo výpredaji sa nevzťahujú zľavové bonusy.

Dopravné náklady pri objednávke nad 30 € s DPH  neúčtujeme. Ihneď po spracovaní objednávky bude Vaša objednávka pripravená na expedovanie. Tovar je dodávaný vrátane faktúry so splatnosťou 7 dní. V prípade, že požadovaný tovar nie je okamžite k dispozícii, bude zaslaný kupujúcemu v najbližšom možnom termíne na náklady predávajúceho. Prípadné prepravné za celú objednávku je účtované iba v prvej faktúre, u ďalších čiastkových zásielok, vzťahujúcich sa k jednej objednávke, prepravné neúčtujeme. Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom Medic Group s.r.o.. Objednaný tovar Vám zasielame kuriérskou službou, poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v sídle našej firmy.

Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 14 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť bez udania dôvodu. Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.
 Je potrebné priložiť kópiu faktúry, náklady na dopravu do nášho skladu hradí kupujúci. Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe podpísanej kúpnej zmluvy, prípadne záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim.

V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi. Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu.

Firma Medic Group s.r.o. sprtostredkováva inštalácie, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

Firma Medic Group s.r.o. si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme.

Medic Group s.r.o.

MEDICGROUP, s.r.o
Nemocničná 3420/85
026 01 Dolný Kubín

tel.: +421 43 3812127
mobil: +421 917 379733
mobil: +421 915 973991
medicgroup@medicgroup.sk

IČO: 45335419
DIČ: SK2022941382